IRLStewie

Wetiko's adversary

Decree of Freedom

0001-01-01

This can release some emotions! Find a safe place amongst friends and family when you declare your freedom. ❤️

Languages

English

Search terms:

 • Regain individuality
 • Leaving a hive mind

I [your name] assert the right and sovereignty over my soul for who I am.

This decision and manifestation supersedes my other decisions and manifestations.

I manifest here and now, with the power of my free will, in all realms, all physical and non-physical realities, and in all timelines and dimensions, the following:

 1. that I do not want to be possessed
 2. that I want any hypnosis to be stopped and undone once and for all
 3. that I want exclusive control and autonomy over my auric bodies, consciousness, subconsciousness and unconsciousness
 4. that I want all methods that are not essential for the support of a natural life and that connect my auric bodies, thoughts and dreams with external devices or lifeforms to be immediately and permanently disabled and that any data and derived data that has been obtained through these methods to be immediately and permanently deleted from all data carriers of all types
 5. that I do not want to be spied upon and do not want to be used to spy upon others and that any data and derived data that has been obtained about me through spying will be deleted immediately and permanently from all data carriers of all types
 6. that I believe that God is a force that is present in everybody including myself

Over and out.

Nederlands

Zoektermen:

 • Individualiteit terug krijgen
 • Verlaten van een bijenkorf geest

Ik [jouw naam] doe mijn recht en soevereiniteit over mijn ziel gelden voor wie ik ben.

Deze beslissing en manifestatie overtreft mijn andere beslissingen en manifestaties.

Ik manifesteer hier en nu, met de kracht van mijn vrije wil, in alle rijken, alle fysieke- en niet fysieke realiteiten en in alle tijdlijnen en dimensies het volgende:

 1. dat ik niet bezeten wil zijn
 2. dat ik wil dat enige hypnose voor eens en voor altijd stopgezet en ongedaan gemaakt word
 3. dat ik de exclusieve controle en autonomie over mijn auralichamen, bewustzijn, onderbewustzijn en onbewustzijn wil
 4. dat ik wil dat alle methodes die niet van essentieel belang zijn voor de ondersteuning van een natuurlijk leven en die mijn auralichamen, gedachten en dromen in verbinding brengen met externe apparatuur of levensvormen direct en permanent worden uitgeschakeld en dat enige gegevens en afgeleide gegevens die ooit verkregen zijn via deze methodes direct en permanent verwijderd worden van alle gegevensdragers van alle soorten
 5. dat ik niet bespioneerd wil zijn of gebruikt wil worden om te spioneren en dat enige gegevens en afgeleide gegevens die ooit van mij zijn verkregen via spionage direct en permanent verwijderd worden van alle gegevensdragers van alle soorten
 6. dat ik geloof dat God een kracht is die in iedereen te vinden is inclusief mijzelf

Over en uit.